צלם : יורם בן סעדון

ניתן להזיז את התמונה ימינה ושמאלה וכן להתקרב בזום פנימה